เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นางเยาะ เจะหะ อายุ 70 ปี  ณ บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Stroke) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม  ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้สอบถามอาการ และร่วมกันมอบมอบ
ถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน, มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบ
ที่สภากาชาดไทยกำหนด แก่คนไข้และครอบครัว พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันอิ่มตัวสูง