เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบหน้ากากแบบผ้าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19)
แก่ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), หน่วยกำลัง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี