เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ นายฮารีส เจ๊ะมะ อายุ 23 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวราษฎรในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง กรณี ขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ณ บ้านเลขที่ 8/4 หมู่ที่ 1 ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม
      ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งจัดหาเบาะลม และขอให้ปรับที่พักเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้พิการ ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาเยี่ยมอาการอยู่ตลอด และพบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นมาก, ประสานขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาในพื้นที่จ้างงานมารดาของผู้ขอความช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น และขอความอนุเคราะห์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ให้คำแนะนำเรื่องเงินกู้ยืมผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพ จากเดิมที่ประกอบอาชีพรับจ้างซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และขอความอนุเคราะห์มอบเงินช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการจำนวน 20,000 บาท ร่วมกับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้ราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส ประจำปี 2563 (สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชาชน เป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน และขอความร่วมมือที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง บูรณาการหน่วยกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และหน่วยกำลังในพื้นที่ ร่วมดำเนินการรื้อถอน และก่อสร้างบ้านเรือนให้ใหม่ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างได้ในสัปดาห์หน้า