เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบจักรยาน
และนม ให้แก่ นายสวาด บุญชื่น บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผู้ยากไร้ ครอบครัวมีฐานะยากจน และนายประเทือง น้อยสวรรค์
บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผู้ยากไร้ ครอบครัวมีฐานะยากจน จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและนม
ให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงสุวรรณี รัตนกาญจน์ อำเภอมโนรมย์ อาศัยอยู่กับแม่ และพี่น้องทั้งหมด 6 คน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ครอบครัวมีฐานะยากจน