เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำดื่มสะอาดจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ลงปฏิบัติหน้าที่ ในเขตพื้นที่ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำบริโภค/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท