เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ นางพัฑฒ์ดา สุกลำใย บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 15 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และนายสุรพล ทับเปีย บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 15 ตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผู้ประสบวาตภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท