เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีสิ่งของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และบริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมี นายมนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับและมีผู้แทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ
จากทุกอำเภอ ๆ ละ 10 คน เดินทางมารับมอบ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดปัตตานีได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 2,900 ชุด
        โดยภายหลังมอบถุงยังชีพแล้ว ได้กล่าวให้โอวาทแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับบริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติ จัดโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น
และได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
        ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 120 ชิ้น แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้น ได้เดินทางไปที่ชุมชนบ่อโอน ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย