เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย นำเครื่องอุปโภคบริโภค ปลากระป๋อง น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ล้างมือ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ จัดใส่ตู้ปันสุข เพื่อมอบให้
ผู้ที่ขาดแคลน และได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตู้ปันสุขสภาอุตสาหกรรมแห่งจังหวัดเลย ปั๊มน้ำมัน ปตท.นาหนอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย