เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางโสภพร ศักดิ์ศรีสุวรรณ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางนันท์นภัส กาญจนโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมนายพิสณห์ พิบูลย์ผล อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 103/3-13 หมู่บ้านการเคหะ ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากนายพิสณห์ฯ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง พร้อมมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย