เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยมอบหมายให้นางฐิติรัตน แวงชิน
นางศุภวรรณ มาสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เยี่ยมผู้พิการ ราย นางทวาย เคยนา บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ 2 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค