เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางโสภพร ศักดิ์ศรีสุวรรณ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาววิจิตรา คงชนะ ปลัดอำเภอบ้านตาขุน อสม.  กำนัน  และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายสุเทพ สุทธินุ้ย อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/5 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค และรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน
2. นางล้วน ธิมากุล  อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค และรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน
3. นายไวยวิทย์ สุธานนต์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลพรุไทย พร้อมมอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม.
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย