เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 140 ถุง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อจะมอบให้กับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี