เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมาย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่
ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.แก่งศรีภูมิ ม.3 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 50 ถุง
และหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ตามโครงการ ”เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย” เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนที่ยากจน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน และสังคม ให้ได้รับทุนการศึกษา
ในพื้นที่อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Tags: เลย