เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรรค์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรรค์ ได้ออกพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ
ของสภากาชาดไทย ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จำนวน 3 ราย , ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จำนวน 2 ราย และตำบลเขาชายธง จำนวน 1 ราย , ตำบลตากฟ้า จำนวน 2 ราย อำเภอตากฟ้า และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จำนวน 3 ราย ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จำนวน 1 ราย