เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น ณ พื้นที่อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ราย ดังนี้
1.นายแบบ จันธิปะ อายุ 103 ปี
2.นางผ่อง จักรวรรดิ อายุ 103 ปี
3.นางพลับ รสทิพย์ อายุ 103 ปี
4.นางแปลก ดังสะท้าน อายุ 101 ปี
5.นางพัด ไชยพลริด อายุ 102 ปี
6.นางแคล้ว โพชดา อายุ อายุ 103 ปี
7.นายพร้อม บุญชู อายุ 107 ปี