เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 อำเภอบ้านสร้างนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ดังนี้1.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 2 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ อำเภอบ้านสร้าง2.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 2 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านสร้าง3.ถวายแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 1 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับพระภิกษุ ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 50 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 20 ชิ้น ให้แก่ วัดบางกระเบา