เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 เมษายน 2563 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับนายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว/นายกกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย คือ ครอบครัวนางสมหมาย กฐินทอง
อายุ 73 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31/5 หมู่ที่ 14 บ้านดอนธาตุ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. โดยประมาณ
ซึ่งนางสมหมาย ผู้ประสบเหตุอาศัยอยู่กับ ด.ช.ธวัชชัย กฐินทอง (หลานชาย) อายุ 11 ปี ลักษณะบ้านเป็นบ้านบ้านไม้ยกพื้นสูง ชั้นเดียว ฝาสังกะสี ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้นเพลิง
จากภายในตัวบ้าน ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค บริโภค
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น อีกทั้ง ได้มอบหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพช่วงนี้ ด้วยการล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน
ให้สวมหน้ากากอนามัยเสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น และยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) อีกด้วย