เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มิถุนายน 2563นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ ,รพ.สต.บ้านหนองท่ม ,รพ.สต.บ้านคำบิด ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน ,จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
   – เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นายทองเพชร หัศกรรจ์ อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23หมู่ที่ 20 ตำบลวาริชภูมิ
2. นายดำรง หัศกรรจ์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 20 ตำบลวาริชภูมิ
3. นายสังวร อินทรพาณิชย์ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 20 ตำบลวาริชภูมิ
4. นางกอน บุญรักษา อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ
5. นางวอน ดวงสีทอง อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 7 ตำบลวาริชภูมิ
6. นายทน โฮมวงศ์ อายุ 93 อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 7 ตำบลวาริชภูมิ
7. นางจาว วรรณพงษ์  อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 7 ตำบลวาริชภูมิ
   โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 7 ผืน ไข่ไก่ จำนวน 7 แผง น้ำดื่ม จำนวน 7 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 7 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 14  ชิ้น  ให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวดังกล่าว
   – เวลา 10.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 1 ราย คือ
นางสาวประกายวัลย์ นาเชียงใต้ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล ผู้ป่วยโรคปัสสาวะไม่หยุด/ปัสสาวะเล็ด มีอาการคงที่ และรอการผ่าตัดแก้ไขในครั้งที่ 6
   โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อ ไข่ไก่ จำนวน 1 แผง น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยดังกล่าว
   – เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางทะ บุญสิมมา อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล : มอบรถวิลแชร์
2. นายวิชิต สุริยัน อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 20 ตำบลวาริชภูมิ : มอบเก้าอี้สุขาเคลื่อนที่
    ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 2 แผง น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวดังกล่าว
– เวลา 11.30 ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการทางสองมาตั้งแต่กำเนิด/ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน  1 ราย คือ
นางสาวกาญจนา ภูขีด อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 15 ตำบลคำบ่อ
   โดยมอบที่นอนลูกโป่ง จำนวน 1 ผืน ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อ ไข่ไก่ จำนวน 1 แผง น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ชิ้น ให้กับผู้พิการดังกล่าว