เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มิถุนายน นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางสุภาวรรณ มาสาร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าหลวง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน มอบบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ในจังหวัดลพบุรี ให้แก่ ราย นายดา พรมเจียม บ้านเลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลทะเลวังวัด  อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท และถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค