เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มิถุนายน 2563  อำเภอบ้านสร้างนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนางสาวรัชภร เช้าวันดี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการนายอำเเภอบ้านสร้าง มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง รอบที่ 2 อีกจำนวน  60 ราย โดยกำหนดจุดรับมอบ 3 จุด คือ
1. วัดบางขาม
2. วัดกระทุ้มแพ้ว
3. พื้นที่หมู่ 3 ตำบลบางพลวง
     โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย
ให้รายละ 1 ชุด มอบชุดกาชาดห่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย และหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี) ให้รายละ 1 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น