เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอเคียนซา และสาธารณสุขอำเภอเคียนซา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ หอประชุม โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 139 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 115 ยูนิต (คิดเป็น 40,250 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 24 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 9 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบนมถั่วเหลือง จำนวน 180 กล่อง แอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวดขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 115 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 115 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย