เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ วัดทุ่งสามแท่ง บ้านทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 5 ตำบลประดู่ อำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้นายอลงกต วรกี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 80 ชุด ให้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส