เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ หมู่ที่ 2 บ้านท่าดินแดง ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีกำหนดปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง ตำบลเกรียงไกร, หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า ตำบลเกรียงไกร, หมู่ที่ 12 บ้านเจ้าสนุก
ตำบลเกรียงไกร, และหมู่ที่ 6 บ้านปากครองเกรียงไกร ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2563