เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางดวงฤดี เทพไชย กรรมการหัวหน้าพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนางพรพิมล ทิพยวรรณ ที่บ้านเลขที่ 106/18 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จังหวัดตรัง ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน และมีผู้เสียชีวิต
ในกองเพลิง 1 ราย คือ นายชัยยุทธ ทิพยวรรณ อายุ 68 ปี ข้าราชการบำนาญ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทและชุดธารน้ำใจ 1 ชุด พร้อมเครื่อง
อุปโภคบริโภค