เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนการุ้งวิทยา ได้รับโลหิตจำนวน 36 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 14,400 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย และอวัยวะจำนวน 5 ราย