เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฎา  แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ จำนวน 1 ราย นายใด้  จันทา พักอาศัยอยู่
บ้านบ๋าเจริญ หมู่ 7 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท
เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น