เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชัยบุรี นายพิสิฐ แป้งหอม สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จำนวน 1 หลัง คือ นางลวด เพิ่มพูน
ซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี พร้อมมอบนมถั่วเหลือง จำนวน 3 แพ็ค ให้กับครอบครัวของนางลวดฯ ด้วยพร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย