เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชัยบุรี นายพิสิฐ แป้งหอม สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของอำเภอชัยบุรี จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. นางผล มุสิเกต อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสองแพรก
2. นางสาวกัญญารัตน์ สุดสาย อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองน้อยพร้อมมอบนมถั่วเหลือง จำนวน 3 แพ็ค พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย และแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย