เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชัยบุรี
นายพิสิฐ แป้งหอม สาธารณสุขอำเภอชัยบุรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนัน  และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอชัยบุรี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายบุญพิตถุ์ มะลิวรรณ์   อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก พร้อมมอบนมถั่วเหลือง จำนวน 2 แพ็ค
2. นายหนูว่อน ทองชาติ อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ตำบลสองแพรก พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
3. นาวเจียร ด่วนศิริ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ด้วยพร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield  และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย