เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชัยบุรีนายพิสิฐ แป้งหอม สาธารณสุขอำเภอชัยบุรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอชัยบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายฉ่ำ พรรณรา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค และนมถั่วเหลือง จำนวน 2 แพ็ค
2. นายเอื้อง หนูสองแพรก อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี
3. นายธนกร หน่อสุริวงษ์ อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยFace Shield และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย