เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
ณ  โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 47 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 38 ยูนิต (คิดเป็น 13,300 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 9 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบแอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 38 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 38 ชิ้น
ให้กับผู้บริจาคโลหิต  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย