เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  อำเภอกบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ดังนี้
     1. มอบแท่นกดเจลชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 20 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
    2. มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุแอลกอฮอล์จำนวน 2 ชุด ให้แก่ นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
    3. มอบชุดกาชาดห่วงใยป้องกัน covid 19 (แอลกอฮอล์ล้างมือและ หน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย) ให้แก่คณะกรรมการ ที่ ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่