เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  YEC Suratthani ร่วมกับโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน ” บริจาคโลหิต
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 153 ราย ได้รับโลหิต  
จำนวน 102 ยูนิต  (คิดเป็น 35,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 51 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 17 รายและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 15 ราย