เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมลงพื้นที่บ้านเป็ด หมู่ 1 และ หมู่ 18 อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจ
ฝ่า covid-19 แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จากนั้น ได้เป็นประธานมอบอาหารพระราชทานจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ให้กับประชาชนที่สถานีรถไฟขอนแก่น ทั้งนี้ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2563 ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น โดย พระราชทานอาหารจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ทุกวัน จำนวนวันละ
2,000 กล่อง นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรข้าวกล่องจาก”ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 มอบให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น