เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน2563 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน พิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และ โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย, ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธี ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2563 ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น โดยผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจฝ่า covid-19 จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชาชนจากนั้นได้ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจฝ่า covid-19 แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น