เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมลงพื้นที่บ้านศิลาหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 18 อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจ
ฝ่า covid-19 แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 10 ราย จากนั้น ได้เป็นประธานมอบอาหารพระราชทานจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
ให้กับประชาชน ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
     ทั้งนี้ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 –
20 มิถุนายน 2563 ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น โดย พระราชทานอาหารจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ทุกวัน จำนวนวันละ 2,000 กล่อง
     นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรข้าวกล่องจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 มอบให้กับเทศบาลนครขอนแก่น และอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน อำเภอซำสูง อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น