เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการ ปลัด สาธารณะสุข อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.อส.
ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลสัตหีบ จำนวน 5 ราย และตำบลบางเสร่ จำนวน 5 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ