เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ผู้นำชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้พิการ ราย นายกิตติภพ เสนแสง บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 2 ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค