เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มิถุนาย 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางสมจิตร์  สร้อยสำโรง  รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ร่วมให้กำลังใจ
แก่ผู้บริจาคโลหิต  ร่วมบริจาคโลหิตด้วยได้
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 80 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 24,000 ซีซี
2.บริจาคดวงตา 8  ราย
3. บริจาคอวัยวะ 7  ราย
ณ บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (โรงงานแป้งมันสำปะหลัง  บ้านสามขา  ตำบลคำปาหลาย  อำเภอเมืองมุกดาหาร