เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มิถุนายน  2563 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มอบหมายให้นางมัลลิกา  เกษกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางนุชสุดา เหลืองสกุลไทย ภริยานายอำเภออุทุมพรพิสัย คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและโบกี้ปันสุขเคลื่อนที่ ณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้นำถุงยังชีพจำนวน 13 ชุด  พร้อมด้วยไม้เท้าก้านร่มจำนวน 10 อัน 
ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้ป่วย  ผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. มอบสิ่งของโบกี้ปันสุขเคลื่อนที่  ให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19)  
2. ประกอบอาหารและมอบอาหารให้กับให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19)  
3. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 13 ราย  ด้วยการมอบถุงยังชีพจำนวน  13  ชุด พร้อมด้วยไม้เท้าก้านร่มจำนวน 10 อัน 
โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี  และนายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย  นายอำเภออุทุมพรพิสัยกล่าวต้อนรับ  ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ  ระดับอำเภอ  จิตอาสา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้