เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร นายอำเภอบ้านนาเดิมนายภราดร กระมุท สาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่
อำเภอบ้านนาเดิมเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายทองดี สังวาลย์วงศ์   อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 1/8   หมู่ที่ 6   ตำบลบ้านนา
2. นายศักดา อินทร์ชู  อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาใต้ พร้อมมอบรถวีลเเชร์ จำนวน 1 คัน
3. นางสาวสิริวรรณ มีภูมิ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 318/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค และที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย