เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร นายอำเภอบ้านนาเดิม นายภราดร กระมุท สาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่
อำเภอบ้านนาเดิมเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นางสาวศศิธร เถียรวิชิต อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี พร้อมมอบที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
2. นางสาวบุญทัน พรรณทองดี อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ
3. นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยFace Shield  และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย