เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 155 ราย ได้โลหิตจำนวน 110 ราย/ยูนิต คิดเป็น 49,500 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย และอวัยวะ 5 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน
มารีวิทยา ปราจีนบุรี ครู-อาจารย์ พนักงานในสังกัด เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 180 ชิ้น ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้