เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 บริษัท สยามไอซิน จำกัด อ.ศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
96 ราย ได้โลหิตจำนวน  89 ราย/ยูนิต คิดเป็น 50,050 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 3 ราย และอุทิศร่างกายจำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหารบริษัท สยามไอซิน จำกัด และพนักงานในสังกัด เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 120 ชิ้น ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้