เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีธรรมราชร่วมต้อนรับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน”ซินลากู” พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวสายชล เฉลิมไทย อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 122/19 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 .มอบเงินให้แก่ญาตินางเอียด คีรีเพชร ผู้เสียชีวีติกรณีต้นไม้ล้มทับ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 105/1 หมู่ 8 บ้านเขาปูน ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 .นายชากะรี หกราชิต อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 91 ตำบลกรังของ อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 .นางสนิท คงปรก ณ บ้านเลขที่ 199 หมู่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 .นายจักพันธ์ หนูแก้ว บุตรของนายสมใจ หนูแก้ว (ผู้เสียชีวิต) ณ อบต.ท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช