เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ” หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ “พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุ โรงแรมวังใต้อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
ได้มอบเข็มวิทยฐานะให้กับวิทยากรเครือข่ายประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดฯจากสภากาชาดไทย และ นำความรู้มาถ่ายทอดแก่จิตอาสาสภากาชาดไทย สู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ท่าน พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับโรงพยาบาล 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลท่าโรงช้างโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  และโรงพยาบาลพุนพินโรงพยาบาล
ละ 1,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย และในเวลา 15:00 น.นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้
นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานกล่าว ปิดโครงการฯพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม
และมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากรฯ ด้วย