เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี และศาลยุติธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
พระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานศาลยุติธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563″ โดยมี นายอำนาจ อาดำ หัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี  กล่าวรายงาน
และมีนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ชั้น 4อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี  ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 71 รายได้รับโลหิต จำนวน 59 ยูนิต  (คิดเป็น 20,650 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  
จำนวน 12 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 100 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย