เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
   – เวลา 09.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่
90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 10 ราย ดังนี้
1. นายเจียม สุโนนคุณอายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
2. นางไลย สุโนนคุณ อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
3. นางสี พาเมือง อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
4. นายบุดดี ราชชมภู อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
5. นางสุพัน สุรินราช อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
6. นางฟอง พรหมพินิจ อายุ 90 อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด
7. นายครอง คำผอง อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด
8. นางอุดม พรหมวิชัย อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด
9. นางวันดี สุจริต อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด
10. นายแสงทอง แสงอ่อน อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด
   โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 10 ผืน ไข่ไก่ จำนวน 10 แผง น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML จำนวน 10 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน
10  ชิ้น  ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว
   – เวลา 10.30 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. เด็กชายยศกร ศิลาสิทธิ์ อายุ 9 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยนิ้วมือนิ้วท้าวติดกัน
2. นางจันทร์เพ็ญ คำพวงชัย อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
   โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 2 แผง น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น ให้กับผู้ป่วย
ดังกล่าว
   – เวลา 11.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง รพ.สต.บ้านคำบิด รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางยม พรรณการ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด  : มอบรถเข็น
2. นางสมาน นันทราช อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 14 ตำบลวาริชภูมิ : มอบสามล้อโยก
    โดยได้มอบ ไข่ไก่ จำนวน 2 แผง น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML จำนวน 1 ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น  ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวดังกล่าว