เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางฐิติรัตน แวงชิน และนางศุภวรรณ มาสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้
ราย นางสาวจิราภรณ์ เสริมสงค์ บ้านเลขที่ 122/2 หมู่ 14 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค