เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร  โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางฐิติรัตน แวงชิน และนางศุภวรรณ มาสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองม่วง โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ในจำนวนนี้สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 73 ราย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
ตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง